תב''ע 3616א


תכנית רובע 3

בחר/י מסמך להצגה

מסמךגליוןמפוצלפורמט
הוראות התכנית (סרוק)1/1PDF
תשריט התכנית (סרוק)1/1PDF

שים/י לב - תשריטים (במידה וקיימים) אינם מוצגים בקנה המידה המקורי. אי-לכך, אין להתבסס על מידות שימדדו על גבי תשריט סרוק המוצג באתר זה.
במידה וקובץ לא מוצג בדפדפן ניתן להוריד אותו על ידי לחיצה בכפתור ימין ובחירת ``שמור``

המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין .עיריית תל-אביב - יפו לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת. לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.